NFZ zaprasza na szkolenia.

Na stronie Narodowego Fundusza Zdrowia znaleźliszmy zaproszenie na szkolenie realizowane w ramach Akademii NFZ.

Pierwszy cykl szkoleń rozpocznie się w Opolu w dniach 16-17 maja 2013 r. z tematyki: "Udzielanie informacji o świadczeniach zdrowotnych realizowanych przez świadczeniodawców oraz prawach przysługujących pacjentom". Kolejne szkolenie odbędzie się w dniach 20-21 maja 2013 r. w Katowicach i obejmować będzie "Zasady raportowania i sprawozdawczości z realizacji usług medycznych finansowanych ze środków publicznych". Ostatnie ze szkoleń zaplanowane jest w terminie 22-23 maja 2013 r. w Bydgoszczy - " Zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych w Polsce".

Cały czas trwa nabór na szkolenia. Więcej informacji można uzyskać na stronie Akademii NFZ: www.nfz.gov.pl/akademia/Dodaj artykuł za darmo